Oświadczenia Majątkowe - UG, Jednostki

UG Borki
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
UG Borki
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (I - IV)
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok (I - III)
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Oświadczenie majątkowe za 2013 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - początek pracy
UG Borki
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - początek pracy
UG Borki
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
UG Borki
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - początek pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok - początek pracy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - początek pracy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
UG Borki
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Gminny Ośrodek Kultury w Borkach z/s w Woli Osowińskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - koniec pracy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok - początek pracy
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Szkoła Podstawowa w Krasewie
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Zespół Placówek Oświatowych w Borkach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Szkoła Podstawowa w Tchórzewie-Kolonii
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
UG Borki
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok - koniec kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2017 rok
Oświadczenie majątkowe za 2016 rok
Oświadczenie majątkowe za 2015 rok
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok - początek kadencji
Oświadczenie majątkowe za 2014 rok
Szkoła Podstawowa w Woli Chomejowej
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkach
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Zespół Placówek Oświatowych w Woli Osowińskiej
Oświadczenie majątkowe za 2018 rok
Oświadczenie majątkowe za 2019 rok
Zakład Gospodarki Komunalnej w Borkach
Oświadczenie majątkowe na zakończenie pracy
Oświadczenie majątkowe za rok 2018